Всяко дете има нужда да бъде привързано към родителите си, но някои нямат възможност

3 February 2022

personalBGtrauma

Всяко дете има нужда да бъде привързано към родителите си. Тинейджърите, въпреки че се бунтуват, те не по-малко имат нуждата за привързаност. Привързването на децата е нужно за тяхното здравословно израстване. Когато хлапака не може да се привърже, той дисоциира, получавайки разстройство на характера от някакъв тип, който не задължително е видим за хората които не могат да четат между редовете. С други думи, малкото не успява да си изгради напълно характера. Процеса на привързрване е тясно свързан спроцеса на имитиране. На навлизане в дълбочина в характера на родителя/те и опознавайки ги по този начин, а не студено-аналитичен, наблюдавайки ги отстрани.

Проблема е че децата не могат да се привържат, когато хората най-отговорни за сигурността на детето, са също хората които създават най-много стрес, неприятности, неисигурност, страх, непредвидими и емоционални решения, и други силно заредени негативни емоции. А тези които успяват да се привържат, въпреки всички тези негативни черти, те развиват тези негативни черти в себе си. Колко от негативните черти на родителите ще придобие детето, и до каква степен, е пропорционално на неговата мотивацияда не придобива негативните черти на родителите. Което също зависи от съзнателността на детето. Т.е. колкото и са са лоши чертите, ако детето не съзнава, че са лоши, то ги попива. Когато мотивацията да не попива токсичността е силна, силна е и дисоциацията.

Специален поздрав за "родителите" ми. Линк към фейсбук пост.