Как да дебатираш

22 December 2021

personalBGmanipulation

Как да дебатираш в 2021:

  • дефинирай опозицията по възможно най-долния/манипулативен начин
  • постарай се наистина да не разбереш опозицията
  • подсигури се, че не си разбрал опозицията добре
  • унищожи собтсвената си интерпретация на опозицията (с логика)
  • спечели дебата
  • прочети поста, спомни си, че си дебатирал с мен по същия начин, и ме блокирай за да не ти е гузно

Линк към фейсбук пост.