Ключовете за честността (в свят на психопати)

25 January 2022

personalBGsociety

Важен пост, повтарям се, но ключово нещо за честнотта и съвестта е да се знае много добре какво човек има да губи, ако не е честен.

НЕ казвам, че не трябва да се стремим да сме честни/последователни в разсъжденията си. Човек трябва да се стреми да е честен и когато никой не гледа. Човек трябва да се стреми да е честен когато печалбата за нечестност надвишава потенциала за загуба.

Аз се считам за честен човек. Но кой не се счита? Всеки има стимул да се портрира като честен. Лесно е човек да се счита за честен. Но как най-добре се определя кой колко е честен? Според мен, определяме честността според това колко ситуации човек е имал в които е нямал какво да изгуби ако излъже, и все пак не е излъгал.

Също, колкото и да се считам за честен човек, който се води от вътрешни ценности, много, ама много добре съм наясно, че когато има повече да загубя по даден проблем/ситуация, разглеждам проблема/ситуацията в пъти по-голяма дълбочина.

Едно е да обходиш даден проблем/ситуация 1-2 пъти и да си честен. Друго е да обходиш даден проблем/ситуация 10-20 пъти и да си честен. И в двата случая си честен. Но когато имаш стимула, напрежението, потенциала за загуба при грешка, обхождаш проблема в пъти по-сериозно, защото не искаш да губиш.

Т.е. смятам от изключителна важност е да разбираме механиката, движещите се елементи на честнотта, какво означава да си честен "под капака", ако държим честнотта да ни е в основата на ценностната система, а не просто повърхностни приказки.

ВАЖНО, какво НЕ казвам. НЕ казвам, че ако не можеш да обясниш механиката, че тогава не си честен, или не можеш да си честен. Казвам че ако искаме да оптимизираме за честност, трябва много добре да разбираме механиката, как работи чеснотта "под капака", и така ще има повече честност.

лъжа - не задължително да кажеш нещо невярно/грешно. Достатъчно е да кажеш половин истина. Да завъртиш фокуса на хората в дадена посока, знаейки много добре какво ги караш да изпуснат. Да говориш страстно за някой проблем, който сам по себе си, в изолация е сериозен, докато си затваряш очите за куп други също толкова и повече сериозни проблеми.

Линк към фейсбук пост.