Защо му е да губи енергия човек да гради доверие от корените, когато може да манипулира и да получава същите блага с пъти по-малко енергия?

3 February 2022

personalBGtraumamanipulation

Защо му е да губи енергия човек да гради доверие от корените, когато може да манипулира и да получава същите блага с пъти по-малко енергия? Защото не получава същите блага.

манипулация - да "даваш" без истински да се интересуваш от какво има нужда другия човек, и да тайно да чакаш неща в замяна, да ти се отплатят. Да отдръпваш и малкото даване, когато другия не ти играе по гайдата. В същото време да взимаш по други материални или духовни начини от човека на когото си толкова загрижен да помагаш.

отплата - не е задължително да е под формата на пари, може да е под формата на доверие, под формата на обич, разбиране, внимание и други нематериални блага. Да очакваш се съгласява човека с тебе когато говориш глупости. Да очакваш да не ти се опълчва. Има много начини по който манипулаторите тайно, наум, очакват отплата.

Специален поздрав за "баща" ми. Линк към фейсбук пост.