Когато съсипваме детето си психологически и емоционално, трябва да се постараем..

3 February 2022

personalBGtrauma

Как да бъдем добри родители? Когато съсипваме детето си психологически и емоционално, трябва да се постараем или:

1 - да го съсипем лекичко за да може, ако иска да говори за помиите, все още да се чувства виновен, като лош, подъл, мизерен, долен, мръсен, нечесен, коварен човек, че го прави. Дори и да си заслужава да сподели, да чувства, че не си заслужава

2 - да го съсипем напълно, да се подсигурим че че е необратимо, за да сме сигурни, че и да иска да сподели, няма нито речника, нито времето, нито мотивацията, нито какъвто и да било живец в него за да може да събере частиците отново и да се излекува

Специален поздрав за "родителите" ми. Линк към фейсбук пост.